01Čer/16
GS-Journal

2016-aktivity NF

Aktivity NF Umbilicus – leden až květen 2016

Zimní a jarní měsíce byly v letošním roce chudší, co se týká aktivit našeho nadačního fondu.

  1. V únoru pomohl NF Umbilicus dlouhodobé pacientce po transplantaci kostní dřeně a zároveň velké bojovnici proti zákeřné chorobě, která se ocitla ve finanční tísni. Umbilicus přispěl  menší finanční částkou této pacientce na domácí hospicovou péči.  Pacientka tak mohla prožít poslední chvíle života mezi svými nejbližšími.
  2. Na konci května 2016 proběhla schůze správní rady NF Umbilicus.  Poděkovali jsme našemu dlouholetému spolupracovníkovi  účetnímu p. Ing. Polívkovi, který se rozhodl ukončit činnost pro náš nadační fond. Zároveň jsem přivítali a seznámili  se s novou účetní p. Pospíchalovou.
  3. Dále jsme zhodnotili rok 2015, který byl na akce velmi bohatý a probrali jsme rýsující se aktivity příštích měsíců.
20Led/16
GS-Journal

Využití příspěvků NF Umbilicus v roce 2015

V roce 2015 NF Umbilicus podpořil a finančně přispěl na několik významným aktivit konaných v ÚHKT.

Začátkem ledna 2015 přijely na tříměsíční stáž do ÚHKT tři arménské VŠ pracovnice z hematologické kliniky Center of Haematology after Prof. Yeolyan v Jerevanu, v září 2015 přijeli jejich další čtyři kolegové. Cílem stáže v ÚHKT bylo seznámit je s problematickou transplantace kostní dřeně, od přípravy dárce, odběru kmenových buněk a jejich zpracování, předtransplantační přípravy pacienta, vlastní průběh transplantace kostní dřeně, její komplikace, ambulantní péče o pacienta po transplantaci kostní dřeně. Stáž byla úspěšná, arménští lékaři by rádi v ÚHKT spolupracovat.

Další finančně náročný příspěvek NF Umbilicus se týkal vybavení rekonstruovaných pánských i dámských toalet v budově B určených pro personál a  návštěvy ÚHKT. Rekonstrukce proběhla v letních měsících.

V září NF Umbilicus přispěl na výrobu velkoformátových fotografií z cest pacienta a fotografa Jaroslava Hory. V ambulantních prostorách proběhla výstava nazvaná Životu na stopě. Jaroslav Hora daroval fotografie ÚHKT, ty nyní zdobí chodbu a pokoje lůžkového oddělení, JIP, separátoru a prostory pro dárce v budově A.

Na podzim NF Umbilicus finančně podpořil víkendový rekondiční pobyt o.s. STOPA – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně, který se konal v kamenickém hotelu Valnovka nedaleko Prahy . Nordic walking, bodové relaxační masáže, aquahaeling a další společné aktivity si pacienti spolu se svými blízkými užili již potřetí. Víkendového pobytu se zúčastnilo čtrnáct pacientů po transplantaci kostní dřeně.

25Zář/15

Stáž arménských lékařů – II.

Na začátku září 2015 dorazila na stáž do ÚHKT další skupina tří arménských lékařů. Cílem stáže je seznámit je s problematikou alogenní transplantace kostní dřeně jako je péče o  pacienty před a po transplantaci během hospitalizace, péče o pacienty v ambulanci,  dále fungování transfuzního oddělení, příprava různých druhů transfuzních přípravků  včetně odběru a přípravy štěpu kmenových buněk od dárce. Lékaři z Arménie byli přiděleni na jednotlivá pracoviště ÚHKT podle svého zaměření, kde se jim věnují lékaři z ÚHKT. Stáž potrvá do konce listopadu 2015.

Nadační fond Umbilicus finančně přispěl na cestu a ubytování arménských stážistů

25Zář/15

Životu na Stopě – výstava fotografií J. Hory

Ve středu 2. září 2015 byla v prostorách ambulance ÚHKT  zahájena výstava fotografií Jaroslava Hory, nadšeného fotografa a dlouholetého  pacienta ÚHKT. Výstava probíhá v rámci projektu Životu na stopě, který pořádá sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně STOPA.
Fotografie z cest po České republice, Německu, Norsku a dalších zemích, které Jaroslav Hora vytvořil po náročné léčbě hematoonkologického onemocnění, se setkal s pozitivním ohlasem z řad pacientů i personálu. Pro velký zájem byla instalace fotografií v prostoru ambulance  prodloužena do konce září. Poté budou trvale umístěny, tak jak bylo plánováno, na lůžkové oddělení, JIP a do prostoru pro dárce transfuzního oddělení.

Nadační fond Umbilicus  se spolupodílel na financování výroby fotografií.