20Led/16
GS-Journal

Využití příspěvků NF Umbilicus v roce 2015

V roce 2015 NF Umbilicus podpořil a finančně přispěl na několik významným aktivit konaných v ÚHKT.

Začátkem ledna 2015 přijely na tříměsíční stáž do ÚHKT tři arménské VŠ pracovnice z hematologické kliniky Center of Haematology after Prof. Yeolyan v Jerevanu, v září 2015 přijeli jejich další čtyři kolegové. Cílem stáže v ÚHKT bylo seznámit je s problematickou transplantace kostní dřeně, od přípravy dárce, odběru kmenových buněk a jejich zpracování, předtransplantační přípravy pacienta, vlastní průběh transplantace kostní dřeně, její komplikace, ambulantní péče o pacienta po transplantaci kostní dřeně. Stáž byla úspěšná, arménští lékaři by rádi v ÚHKT spolupracovat.

Další finančně náročný příspěvek NF Umbilicus se týkal vybavení rekonstruovaných pánských i dámských toalet v budově B určených pro personál a  návštěvy ÚHKT. Rekonstrukce proběhla v letních měsících.

V září NF Umbilicus přispěl na výrobu velkoformátových fotografií z cest pacienta a fotografa Jaroslava Hory. V ambulantních prostorách proběhla výstava nazvaná Životu na stopě. Jaroslav Hora daroval fotografie ÚHKT, ty nyní zdobí chodbu a pokoje lůžkového oddělení, JIP, separátoru a prostory pro dárce v budově A.

Na podzim NF Umbilicus finančně podpořil víkendový rekondiční pobyt o.s. STOPA – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně, který se konal v kamenickém hotelu Valnovka nedaleko Prahy . Nordic walking, bodové relaxační masáže, aquahaeling a další společné aktivity si pacienti spolu se svými blízkými užili již potřetí. Víkendového pobytu se zúčastnilo čtrnáct pacientů po transplantaci kostní dřeně.

25Zář/15

Stáž arménských lékařů – II.

Na začátku září 2015 dorazila na stáž do ÚHKT další skupina tří arménských lékařů. Cílem stáže je seznámit je s problematikou alogenní transplantace kostní dřeně jako je péče o  pacienty před a po transplantaci během hospitalizace, péče o pacienty v ambulanci,  dále fungování transfuzního oddělení, příprava různých druhů transfuzních přípravků  včetně odběru a přípravy štěpu kmenových buněk od dárce. Lékaři z Arménie byli přiděleni na jednotlivá pracoviště ÚHKT podle svého zaměření, kde se jim věnují lékaři z ÚHKT. Stáž potrvá do konce listopadu 2015.

Nadační fond Umbilicus finančně přispěl na cestu a ubytování arménských stážistů

25Zář/15

Životu na Stopě – výstava fotografií J. Hory

Ve středu 2. září 2015 byla v prostorách ambulance ÚHKT  zahájena výstava fotografií Jaroslava Hory, nadšeného fotografa a dlouholetého  pacienta ÚHKT. Výstava probíhá v rámci projektu Životu na stopě, který pořádá sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně STOPA.
Fotografie z cest po České republice, Německu, Norsku a dalších zemích, které Jaroslav Hora vytvořil po náročné léčbě hematoonkologického onemocnění, se setkal s pozitivním ohlasem z řad pacientů i personálu. Pro velký zájem byla instalace fotografií v prostoru ambulance  prodloužena do konce září. Poté budou trvale umístěny, tak jak bylo plánováno, na lůžkové oddělení, JIP a do prostoru pro dárce transfuzního oddělení.

Nadační fond Umbilicus  se spolupodílel na financování výroby fotografií.