09Srp/16
032

Umbilicus na golfu-sponzorský dar firmy MK MONT

Sponzorský dar od firmy MK-MONT

30.6.2016 proběhl na golfovém hřišti Olšová Vrata u Karlových Varů charitativní golfový turnaj MK MONT CUP 2016, který každoročně pořádá pro své obchodní partnery a přátele firma MK-MONT illuminations s.r.o. z Klášterce nad Ohří a výtěžek ze startovného tohoto turnaje věnuje na charitativní účely. V letošním roce si firma MK- mont zastoupená jednatelem p. Kalinou vybrala NF Umbilicus. Šek na krásných 87 000,- Kč převzaly po skončení golfového trunaje z rukou p. Kaliny a jeho manželky zástupkyně NF Umbilicus p. Kynclová a p. Mertová.
NF Umbilicus děkuje firmě MK-MONT illuminations s.r.o. za štědrý sponzorský dar a všem účastníkům golfového turnaje přeje pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů.

01Čer/16
GS-Journal

2016-aktivity NF

Aktivity NF Umbilicus – leden až květen 2016

Zimní a jarní měsíce byly v letošním roce chudší, co se týká aktivit našeho nadačního fondu.

  1. V únoru pomohl NF Umbilicus dlouhodobé pacientce po transplantaci kostní dřeně a zároveň velké bojovnici proti zákeřné chorobě, která se ocitla ve finanční tísni. Umbilicus přispěl  menší finanční částkou této pacientce na domácí hospicovou péči.  Pacientka tak mohla prožít poslední chvíle života mezi svými nejbližšími.
  2. Na konci května 2016 proběhla schůze správní rady NF Umbilicus.  Poděkovali jsme našemu dlouholetému spolupracovníkovi  účetnímu p. Ing. Polívkovi, který se rozhodl ukončit činnost pro náš nadační fond. Zároveň jsem přivítali a seznámili  se s novou účetní p. Pospíchalovou.
  3. Dále jsme zhodnotili rok 2015, který byl na akce velmi bohatý a probrali jsme rýsující se aktivity příštích měsíců.
20Led/16
GS-Journal

Využití příspěvků NF Umbilicus v roce 2015

V roce 2015 NF Umbilicus podpořil a finančně přispěl na několik významným aktivit konaných v ÚHKT.

Začátkem ledna 2015 přijely na tříměsíční stáž do ÚHKT tři arménské VŠ pracovnice z hematologické kliniky Center of Haematology after Prof. Yeolyan v Jerevanu, v září 2015 přijeli jejich další čtyři kolegové. Cílem stáže v ÚHKT bylo seznámit je s problematickou transplantace kostní dřeně, od přípravy dárce, odběru kmenových buněk a jejich zpracování, předtransplantační přípravy pacienta, vlastní průběh transplantace kostní dřeně, její komplikace, ambulantní péče o pacienta po transplantaci kostní dřeně. Stáž byla úspěšná, arménští lékaři by rádi v ÚHKT spolupracovat.

Další finančně náročný příspěvek NF Umbilicus se týkal vybavení rekonstruovaných pánských i dámských toalet v budově B určených pro personál a  návštěvy ÚHKT. Rekonstrukce proběhla v letních měsících.

V září NF Umbilicus přispěl na výrobu velkoformátových fotografií z cest pacienta a fotografa Jaroslava Hory. V ambulantních prostorách proběhla výstava nazvaná Životu na stopě. Jaroslav Hora daroval fotografie ÚHKT, ty nyní zdobí chodbu a pokoje lůžkového oddělení, JIP, separátoru a prostory pro dárce v budově A.

Na podzim NF Umbilicus finančně podpořil víkendový rekondiční pobyt o.s. STOPA – sdružení pacientů po transplantaci kostní dřeně, který se konal v kamenickém hotelu Valnovka nedaleko Prahy . Nordic walking, bodové relaxační masáže, aquahaeling a další společné aktivity si pacienti spolu se svými blízkými užili již potřetí. Víkendového pobytu se zúčastnilo čtrnáct pacientů po transplantaci kostní dřeně.